VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Provozovatel/prodávající (sem nezasílejte zboží na výměnu/vrácení):

Textil design art s.r.o
Lidická 700/19 Veveří

602 00 Brno
IČ: 092 00 517

Neplátce DPH

 


Kontaktní adresa pro zasílání reklamací:

Martina Fousková
Brníčko 156

789 75 Brníčko

Kontakt pro objednání, odběr zboží a komunikaci s prodejcem:

Info@hopppik.cz (non-stop)

telefon: +420 732 615 497, +420 735 508 160 (po-pá 9-18 hod.)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

1.1.   Tyto obchodní podmínky společnosti Textil design art s.r.o, IČO: 092 00 517, se sídlem na adrese Lidická 700/19 Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Brně pod sp. zn. značkou C 117664 dle živnostenského zákona (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nenakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je uveden na adrese www.hopppik.cz nebo písemným zasláním objednávky kupujícím na adresu prodávajícího (na email nebo poštou na kontaktní adresu).

1.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1 826 odst. 1 písm. E) občanského zákoníku.

1.4. V kupní smlouvě lze smluvit odchylná ustanovení, která mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Kupující bere na vědomí, že odstíny barev nafocených produktů se mohou mírně lišit od skutečného odstínu barvy.

 1. VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVKY 

2.1 Kupující může provést objednávku na základě registrace na webové stránce a tím získá přístup do svého webového rozhraní (dále jen „uživatelský účet„“) Dále webové rozhraní obchodu umožnuje nákup zboží přímo bez registrace. Dále má kupující možnost vytvořit objednávku pomocí poptávkového formuláře, přičemž se poté konkrétní objednávka dokončuje pomocí písemné konverzace emailem.

2.2 Při vytváření registrace na webové stránce a objednávání zboží má kupující povinnost uvádět správné a pravdivé údaje.  Uvedené údaje kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.  Kupující je povinen aktualizovat jakékoli změny údajů v uživatelském účtu.

2.3 Kupující užívá k přístupu do uživatelského účtu své uživatelské jméno a heslo. Kupující má povinnost mlčenlivosti týkajících se informací potřebných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn poskytnout užívání účtu třetí osobě.

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo na omezení vstupu na uživatelský účet, a to zejména v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6 Prodávající může uživatelský účet zrušit, a zvláště v případě, že dojde k porušení povinností kupujícího stanovené v kupní smlouvě a v obchodních podmínkách.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Před uzavřením kupní smlouvy má kupující možnost na webovém rozhraní obchodu získat informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Kupující před uzavřením kupní smlouvy dále získá informace z webového rozhraní obchodu či emailem v případě poptávky ze strany kupujícího o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace se týkají prodeje pouze do České republiky.

3.3 Kupující si může přes webové rozhraní obchodu koupit zboží, použitím online designátoru, ve kterém si vytvoří potisk. Kupující má vyřešena veškerá autorská práva. Poté pokračuje tlačítkem „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ a vyplní veškeré fakturační a dodací údaje, zvolí způsob platby, dopravy a zaškrtne souhlas s obchodními podmínkami (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky pomoci tlačítka OBJEDNAT. Tímto kupující potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a s povinností zaplatit cenu objednávky.

 

3.5 O vytvoření objednávky bude kupující informován pomocí emailu, který bude obsahovat následující informace:

 • O objednaném zboží
 • Celkové ceny zboží včetně nákladů za dopravu, poštovné a balné
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o povinnosti uhradit zboží
 • Všeobecné obchodní podmínky

3.6 Kupujícímu je vyhrazena možnost před odesláním objednávky kontrolovat a měnit zadané údaje. Stejně tak může kontrolovat a měnit zadané údaje po vytvoření objednávky, a to do hodiny od odeslání objednávky.

3.7 Na základě charakteru objednávky (předpokládané náklady na dopravu, množství zboží, kupní ceny) si prodávající vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky telefonicky či písemně.

3.13 Na základě vzniklé kupní smlouvy je prodávající povinen doručit zboží kupujícímu řádně včas a za sjednaných podmínek a kupující má povinnost zboží podle sjednaných podmínek převzít.

3.14 Vzniklé náklady kupujícímu za použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a veškeré náklady spojené s dodáním zboží na základě kupní smlouvy kupující hradí následujícími způsoby:

 • platba předem na účet na základě faktury s uvedenou splatností. Číslo účtu: 5901759359/0800
 • Bezhotovostně platební kartou pomocí platební brány
 • Platba na základě dárkového poukazu

4.2 Dárkový poukaz symbolizuje finanční hodnotu v Kč, kterou může kupující uplatnit při nákupu zboží. Finanční částka a datum splatnosti je uvedeny přímo na něm. Nominální hodnotu poukazu lze individuálně dohodnout s prodávajícím.

4.3 Doplatky pro uvedené možnosti plateb najdete v bodě č. 5

4.4 Kupujícímu může prodávající nabídnout možnosti slev:

 • Slevu na zboží za registraci v e-shopu
 • Slevu za opakovaný nákup
 • Jednorázový slevový kupon

Slevy není možné kombinovat

 1. POPLATKY ZA PŘEPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATEB

 

5.1Doprava po České republice

 • doprava přes zásilkovnu činí 109 Kč včetně DPH. Osoby, které zprostředkovávají dopravu, nejsou našimi zaměstnanci, proto prosím řešte vše okolo objednávky přímo s námi.

5.2 Doprava na Slovensko / Doprava do jiných zemí EU

 • zboží bude zasláno pouze po platbě zboží na účet předem – cena za dopravu a balné je po celé EU sjednávána dle aktuálního ceníku dopravce.
 • mimo EU zboží běžně nedoručujeme, nicméně můžeme se domluvit individuálně
 1. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Zboží, které je skladem doručujeme obvykle do 3-5 dní. Výjimečně se může dodací doba prodloužit na až na 10 dní. Pravděpodobný termín doručení poskytne prodávající po odeslání balíku kupujícímu elektronickou poštou.

6.2 Objednávka se obvykle kompletuje a předává zásilkovně. Toto může trvat zhruba 24 – 48 hodin.

6.3 V případě, že dojde k opakovanému doručování zboží nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré vzniklé náklady spojené s opakovaným doručením.

6.4 Pokud není zboží skladem, prodávající kontaktuje kupujícího a informuje ho době doručení elektronickou poštou. Doba se může prodloužit až na 30 dní.

 1. 5 Prodávající si vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit při mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události.Dále v případě, že se klíčový materiál pro zhotovení zboží přestal vyrábět, dodávat nebo se výrazně zvýšila jeho cena.

6.6 Pokud nastane situace, že objednané zboží nebo jeho část nelze dodat ve stanovené lhůtě, informuje o této situaci kupujícího a domluví další postup. Prodávající může navrhnout náhradní termín dodání. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a v případě úhrady zboží předem budou kupujícímu do 3 dnů vráceny zaplacené finanční prostředky na jeho účet.

6.7 Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, kupující je povinen zboží převzít.

6.8 Pokud je způsob dopravy smluven podle zvláštního požadavku kupujícího, přebírá kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.9 Během přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případně o skutečnosti uvědomit dopravce. Kupující není povinen zásilku převzít se zjevným porušením obalu zboží.

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

7.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

7.1.1 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do hodiny od objednání zboží.

7.1.3 V případě, že nedojde k odstoupení od kupní smlouvy včas a prodávajícímu vzniknout náklady spojené s výrobou zboží, je kupující povinen uhradit vzniklé náklady prodávajícímu.

7.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

7.2.1 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

 • Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (například chybějící údaje, chybně uvedené telefonní číslo, nebere telefon, neodpovídá na emaily)
 • Základní materiál pro výrobu zboží již není dostupné nebo se nevyrábí či se výrazně zvýšila jeho pořizovací cena
 • Technická porucha, porucha portálu
 • V objednávce jsou zjevné chyby v psaní a počtech či jiné nesrovnalosti
 • V případě vyprodání zásob
 • Snažíme se zamezit vyprodání zásob častým nákupem potřebného zboží, ale může se stát, že se zpozdí náš dodavatel a .my v tomto případě nemusíme mít zboží skladem. Pokud by tato situace nastala, prodávající se neprodleně spoji telefonicky či elektronickou poštou s kupujícím za účelem dohody o dalším postupu.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1 Přímé náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy si hradí kupující.

8.2 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.3 Pokud je poskytnut se zbožím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, což znamená, že v případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen dárek vrátit.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1 Přesto, že se k vytváření výrobků stavíme velice pečlivě a zodpovědně, může se stát, že něco není, tak jak má. Tento řád urychlí a zjednoduší případný proces reklamace.

9.2 Odpovědnost za vady na zboží má prodávající do převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající zodpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží, které podléhá záruční době. Prodávající nezodpovídá za vady vzniklé nesprávným užíváním zboží. (např. praní na vyšší stupeň, než je doporučován).

9.3 Zboží prodané za nižší cenu nepodléhá reklamaci za vadu, pro kterou byla cena nižší a za kterou zboží pořízeno.

9.6 Chce-li kupující uplatnit reklamaci na zboží, nejprve informuje prodávajícího na elektronickou adresu info@hopppikcz. Do emailu uvede číslo objednávky, datum vytvoření objednávky a název produktu.

9.7 Prodávající vyřídí reklamaci max do 30 dní.

 

 1. INFORMACE O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Pokud není kupující spokojen s vyřízením reklamace a má pocit, že byly porušeny jeho práva, má právo se v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů obrátit na naši společnost s žádostí o nápravu.

10.2 Mimosoudní vyřizování žádostí o nápravu zasílejte na elektronickou adresu prodávajícího info@hopppik.cz

10.3 Stížnosti a podněty může kupující zaslat na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající reaguje na stížnosti ihned, ve složitějších případech do 3 dnů.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Prodávající postupuje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo bankovního účtu, číslo uživatelského účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona (dále vše jako „osobní údaje“).

11.3 Pro možnost naplnění práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání informací a obchodních sdělení, nezvolí-li jinak.

11.4 Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním osobních údajů pro zasílání informací a obchodních sdělení, nezamezí tato skutečnost možnost uzavřít kupní smlouvu.

11.5 Prodávající si vyhrazuje právo pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, zpracovat osobní údaje kupujícího. Osobní údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám, kromě osob, které dodávají zboží.

11.6 Osobní údaje prodávající zpracovává automatizovaným způsobem v elektronické formě a neautomatizovaným způsobem v tištěné formě, a to na dobu neurčitou.

11.7 Pokud má kupující podezření, že prodávající nebo zpracovatel nejedná s jeho osobními údaji podle zákona, může:

 • Zažádat o vysvětlení
 • Nechat odstranit vzniklý stav
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1 Kupující dává souhlas pro ukládání tzv. cookies v jeho zařízení. Tento souhlas může odvolat v případě, že se i přesto dá na webové stránce kupní smlouva realizovat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena s kupujícím ze zahraničí, řídí se vztah českým právem. Na tomto základě nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek prodávající archivuje v elektronické podobě a není přístupná.

14.3 Prodávající má právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit v případě legislativních změn.

14.4 Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nastoupí v platnosti ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému stanovení nejvíc přibližuje.

Rychlá výroba

V okolí Šumperka jsme schopni vyhovět opravdu nadstandardním požadavkům.

Kontaktujte nás

+420 732 615 497
info@hopppik.cz